Konsènan ONU FanmONU Fanm te kreye pou akselere pwogrè nan lide pou fe avanse egalite ant sèks ak pemet fanm yo otonòm. Kòm antite nan Nasyonzini kap lite pou egalite sèks ak otonimi fanm, Nasyonzini Fi depann sou patenarya milti-patnè yo ak sou apwòch inovatè pote chanjman transfòmasyon nan lavi yo nan fanm ak tifi atravè lemond. Nasyonzini Fi gen yon manda trip: li sipòte kò entè-gouvènmantal nan fòmilasyon yo nan règleman, estanda mondyal ak nòm; ede Eta Manm yo aplike nòm sa yo, kanpe pare yo bay apwopriye sipò teknik ak finansye nan peyi sa yo ki mande li; ak kowòdone travay sistèm Nasyonzini an sou egalite ant sèks.

A pwopo Buy From WomenPlatfòm Jaden Kakawo Fanm Dayiti se yon platfom entegre ki baze sou yon platfòm antrepriz ki lye kiltivatè fanm ak enfòmasyon, mache ak finans, ak bay yo ak yon vizyon toal sou biznis yo. Platfòm nan pèmèt kiltivatèz yo bati yon pwofil kredi ak yon dosye pou envestisman. Li bay yo tou an tan reyèl aksè fe analiz ki ka pemet yo amelyore oswa pran desizyon ki rentab.